27/5/2024

Anton Constandse publiceert jaarverslag 2023 (incl. jaarrekening)

Anton Constandse publiceert het jaarverslag 2023 en blikt daarin kort terug op de drie kernopgaven: goed leven, mooi werk en gezonde organisatie. Als organisatie kijken we terug op een positief jaar, waarin veel gebeurd is.

We investeerden o.a. in de deskundigheid van onze professionals, in teamcoaches om de zelforganisatie naar een hoger peil te brengen (mooi werk) en we maakten belangrijke stappen op het gebied van vastgoed en kwaliteit (goed leven). We werkten hierbij samen met gemeenten, andere zorgaanbieders, huisartsen, apothekers, woningcorporaties, psychiatrisch verpleegkundigen, welzijnsorganisaties, diverse opleidingen en de ondernemings- en cliëntenraad (gezonde organisatie).

Jaarrekening 2023
Het jaar 2023 is met een negatief resultaat van 356 K afgesloten, in 2022 was dit 1.258 K positief. Het negatieve resultaat kwam niet als verrassing: er is gestuurd op een neutraal resultaat voor de reguliere bedrijfsvoering en op extra inzet voor de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties en voor verbetering en verduurzaming van bestaande locaties. Het negatieve resultaat is ten laste van het bestemmingsfonds gebracht.

Jaarbeeld 2023
Onderstaande infographic geeft de belangrijkste cijfers uit ons bestuursverslag weer.

 

 

 

Benieuwd naar de stappen die wij in 2023 hebben gezet en welke nog op de planning staan?

Bekijk hier het jaarverslag

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter