Inspraak

Bij Anton Constandse mag je meedenken en meebeslissen. Want jouw mening doet ertoe. Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en je stem te laten horen.

Als cliënt bij Anton Constandse heb je diverse mogelijkheden om je mening over allerlei onderwerpen te laten horen. Hieronder lees je op welke manieren je je stem kan laten horen.

Ondersteuningsplan

Bij Anton Constandse beslis je altijd mee over je eigen ondersteuningsplan en dus je weg naar herstel. Samen met je begeleider stel je dit plan op, dat bestaat uit afspraken, doelen en wat je van je ons nodig hebt. Binnen de mogelijkheden die er zijn, mag je bij Anton Constandse ook meebeslissen over wie jouw begeleider wordt.

Huiskameroverleg

Op de beschermd wonen locaties van Anton Constandse zijn regelmatig huiskameroverleggen. Als je op zo’n locatie woont, verwachten we dat je hieraan deelneemt. De onderwerpen die besproken worden, zijn immers ook voor jou van belang. Ze gaan bijvoorbeeld over de sfeer in huis, het naleven van woonafspraken, boodschappen doen, kookbeurten of gezamenlijke activiteiten. Jouw mening is belangrijk, want het gaat over je eigen woon- en leefomgeving. Bij afwezigheid van een cliëntencommissie kan een huiskameroverleg de medezeggenschapstaak op de locatie overnemen.

Cliëntervaringsmeting

In cliëntervaringsmetingen vragen we wat cliënten van onze ondersteuning vinden. Zo krijgen we een beeld van wat er goed gaat en wat er beter kan binnen de organisatie. De uitkomsten van de metingen gebruiken we om de dienstverlening te evalueren en verbeteren.

Cliëntencommissie

Bij voorkeur heeft iedere werkeenheid van Anton Constandse een cliëntencommissie. In zo’n commissie praat je als cliënt mee over wonen, leven en herstelondersteuning. De commissie bestaat uit cliënten die (bij voorkeur) gekozen worden door andere cliënten van Anton Constandse.

Een cliëntencommissie komt regelmatig samen om te praten over zaken als personeel en ondersteuning, en de uitgaven per werkeenheid. Andere cliënten van de werkeenheid mogen hierbij aanwezig zijn. De ondersteuner cliëntencommissie zorgt voor de benodigde middelen en is bij de vergaderingen aanwezig om bijvoorbeeld de voorzitter bij te staan.

De taken en rechten van de cliëntencommissie staan in de ‘Medezeggenschapsregeling cliëntencommissie’. Deze regeling kan je opvragen bij je begeleider. Als er binnen jouw werkeenheid geen cliëntencommissie is, neemt de cliëntenraad deze taken over.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Anton Constandse. De raad bestaat uit een voorzitter en negentien leden (cliënten). Zij weten door hun eigen ervaring precies wat er onder cliënten speelt. De cliëntenraad komt regelmatig samen en vergadert in totaal elf keer, waarvan zes keer per jaar met het bestuur over interne zaken die met alle cliënten te maken hebben. De raad heeft een adviserende rol. Als er binnen een werkeenheid geen cliëntencommissie is, neemt de raad deze taak ook over. Om het werk te kunnen doen, is er een budget en eventuele andere middelen die nodig zijn. De raad krijgt hulp van een ondersteuner.

De taken en rechten van de cliëntenraad staan in de ‘Medezeggenschapsregeling cliëntenraad’. Deze regeling kan je opvragen bij je begeleider.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter