Kwaliteit

Anton Constandse voert een kwaliteitsbeleid waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. Een externe organisatie beoordeelt dit beleid periodiek. Ook houden we cliëntervaringsmetingen om de kwaliteit van onze dienstverlening te evalueren. En we zorgen dat (nieuwe) medewerkers goed opgeleid zijn.

Certificaat

Anton Constandse bezit het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Zo laten we zien dat we serieus werk maken van de kwaliteit van onze zorg en voldoen aan de eisen die klanten, professionals en stakeholders daaraan stellen.

Het certificaat betekent dat:

  • Onze zaken intern goed op orde zijn;
  • We de klant centraal stellen;
  • We voortdurende werkend aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

Bekijk ons HKZ-certificaat.

Clientervaringsmetingen

In cliëntervaringsmetingen vragen we wat cliënten van onze ondersteuning vinden. Zo krijgen we een beeld van wat er goed gaat en wat er beter kan binnen de organisatie. De uitkomsten van de metingen gebruiken we om de dienstverlening te evalueren en verbeteren.

Opleiding en scholing

Professionaliteit staat bij Anton Constandse hoog in het vaandel. We bieden opleidingen en (bij)scholing, zodat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Nieuwe collega’s volgen een uitgebreid introductieprogramma. Aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening begint al bij de voordeur. We selecteren nieuwe collega’s zorgvuldig, waarbij aspecten als deskundigheid en herstelgericht werken belangrijke eisen zijn. Collega’s binnen een team betrekken we actief bij de selectieprocedure. Zo zorgen we dat de juiste medewerker op de juiste plek terechtkomt.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter