Over ons

Anton Constandse is er voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Hierdoor hebben zij te maken met klachten, die ervoor zorgen dat het (even) niet meer lukt om op eigen benen te staan. Samen met deze mensen kijken we naar wat zij in het dagelijks leven nodig hebben om dat wél weer te kunnen.

Over Anton Constandse

Wie was Anton Constandse?

Journalist en publicist/filosoof Anton Constandse (1899 – 1985) was een prominent vrijdenker en een radicaal humanist. In de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangengezet door de Duitse bezetter en in 1945 weer vrijgelaten. Tot aan zijn pensioen in 1964 was hij hoofdredacteur buitenland van het Algemeen Handelsblad. Nog lang daarna bleef hij een geliefd spreker en een onvermoeibaar strijder voor de menselijke waardigheid.
Anton Constandse leidde een leven tegen de stroom in, altijd oprecht en waarheidlievend. Hij was erg op zijn privacy gesteld maar had een warme belangstelling voor mensen, voelde zich voor niemand te goed en nam iedereen voor vol aan. Hij karakteriseerde zichzelf als ”een ambachtsman wiens werktuig het woord is. Soms opstandig, vaak in vrijheid analyserend en gewoonlijk afkerig van dienstbaarheid”.

Missie, visie en strategie

Anton Constandse wil mensen (weer) grip op hun leven geven. Want ieder mens doet ertoe. Dankzij onze ondersteuning kunnen mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid weer meedoen in de samenleving. Dat maken we mogelijk door te opereren vanuit onze drie kernopgaven: goed leven, mooi werk en gezonde organisatie.
Lees meer over onze organisatie »

Kwaliteit

Anton Constandse voert een kwaliteitsbeleid, waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. We worden hierop periodiek beoordeeld. We houden ook cliëntervaringsmetingen en zorgen voor goede scholing van onze medewerkers. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.
Lees meer over kwaliteit»

Publicaties

Belangrijke publicaties zetten we online. Bijvoorbeeld onze jaarverslagen, jaarrekeningen, meerjarenstrategie en rapportages over cliëntervaringsmetingen.
Bekijk onze publicaties»

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter