Over Anton Constandse

Anton Constandse helpt mensen, die door een psychiatrische kwetsbaarheid, soms gecombineerd met verslaving, ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Ons werkgebied is regio Den Haag en Leiden.

Missie, visie en strategie

Missie: we geven mensen (weer) grip op hun leven

Ieder mens heeft recht op een waardig en goed leven, midden in de samenleving. Want iedereen doet ertoe. Ook met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Anton Constandse ondersteunt mensen bij hun herstel door middel van beschermd wonen, ondersteuning thuis en een zinvolle daginvulling. Hiermee krijgen zij weer grip op hun leven, op de manier die bij hen past.

Visie: ieder mens kan meedoen in de samenleving

Dankzij onze herstelondersteuning kunnen mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid weer meedoen in de samenleving. Onze ondersteuning richt zich op eigen verantwoordelijkheid en het zelf nemen van de regie. Zo worden cliënten eigenaar van hun eigen herstelproces.

Anton Constandse vertrouwt op de kracht van mensen en sluit vanuit een open en betrokken houding aan bij hun persoonlijke wensen en doelen. We stellen daarbij de mens als uniek persoon centraal en werken samen op basis van vertrouwen.

Organogram

De cliënt staat centraal met zijn persoonlijke steunsysteem. Daaromheen staan de werkeenheden met herstelondersteuners en participatiemedewerkers. Dus: hoe dichter bij de cliënt, hoe meer naar het centrum van de cirkel. Met de cirkel laten we zien dat we het samen doen: medewerkers, managers, bestuur, medezeggenschap en raad van toezicht.

Strategie: goed leven, mooi werk, gezonde organisatie

Ons Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 geeft richting en duiding aan de koers, die we de komende jaren willen varen. Zo kunnen we de komende jaren passende ondersteuning blijven bieden in de regio en in de wijk. We opereren vanuit drie kernopgaven:

  • Goed leven
  • Mooi werk
  • Gezonde organisatie

Goed leven: cliënt, je doet ertoe
Een goed leven voor cliënten is waar onze organisatie om draait. Hiervoor is het nodig dat wij onze herstelondersteuning continue blijven verbeteren en laten aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving waar cliënten onderdeel van zijn.

Mooi werk: collega, je doet ertoe
Betrokken, deskundige en enthousiaste medewerkers zijn de sleutel voor kwalitatieve herstelondersteuning. We streven ernaar dat onze medewerkers hun werk met plezier doen en zich gewaardeerd voelen. Ze krijgen ondersteuning én ruimte om hun werk goed te doen en zich daarin te ontwikkelen.

Gezonde organisatie: Anton Constandse, je doet ertoe
Vanuit de overtuiging dat wij van meerwaarde zijn voor de maatschappij en met het oog op een toekomstbestendige organisatie zetten we in op groei, die meebeweegt met de stijgende zorgvraag in de regio. We maken werk van het werven, behouden en duurzaam inzetten van gekwalificeerde collega’s.

Algemeen nut

Anton Constandse is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons Rechtspersonen- en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer is 800053369.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter