Bestuurder

De heer Edwin ten Holte

De statuten van Anton Constandse, het reglement raad van toezicht, het bestuursreglement, de toezichtvisie en de declaratie- en faciliteitenregeling bestuur zijn op te vragen via het bestuurssecretariaat, bereikbaar via info@stichtingantonconstandse.nl.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft op basis van de statuten de formele taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken van Anton Constandse. De raad van toezicht bestaat op dit moment uit vier leden die een aantal keren per jaar met de bestuurder overleg hebben in een vergadering. De raad van toezicht haalt zijn informatie niet alleen uit papieren vergaderstukken, maar heeft ook overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Daarnaast zijn werkbezoeken op locaties of gesprekken met medewerkers en cliënten ook een waardevolle bron van informatie.

Voorzitter

Mevrouw G. Harteveld

Leden raad van toezicht

De heer R. van Dijk
De heer J. Schackman
Mevrouw A. Kroezen
De heer W. Reuvers

Onkostenvergoedingen bestuurder 2023

Anton Constandse past het Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur van de NVZD en de NVTZ toe. Dit betreft versie 1-2023.

Onkostenvergoedingen
Vaste onkostenvergoedingen             2.400
Andere onkostenvergoedingen                350
Binnenlandse reiskosten (vervoer en indien van toepassing overnachting)                518
Buitenlandse reiskosten (vervoer en indien van toepassing overnachting en leefgeld)                 nvt
Opleidingskosten             1.650
Representatiekosten                790
Overige kosten                 nvt
           5.707

 

Ontvangen geschenken en uitnodigingen
Geschenken                200
Uitnodigingen                 nvt
               200
arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter