Klacht

Anton Constandse probeert je zo goed en professioneel mogelijk te ondersteunen. Het kan gebeuren dat je ergens toch niet tevreden over bent. Wij horen dit graag, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen. Ook willen we graag leren van je onvrede of klacht en proberen dit in de toekomst te voorkomen.

Anton Constandse probeert je zo goed en professioneel mogelijk te ondersteunen. Het kan gebeuren dat je ergens toch niet tevreden over bent. Wat voorbeelden:

  • Je vindt dat jouw begeleider niet juist gehandeld heeft;
  • Je hebt problemen met medecliënten en vindt dat die niet goed opgelost worden;
  • Je vindt dat je privacy niet gerespecteerd wordt.

Ontevredenheid oplossen

Ben je ergens niet tevreden mee? Bespreek dit dan eerst met je (betrokken) begeleider. Vaak is dit de snelste manier om het op te lossen. Je geeft iemand dan de kans om iets aan jouw onvrede te doen. Komen jullie er samen niet uit of wil je je klacht met iemand anders bij Anton Constandse bespreken? Dan kan je in gesprek gaan met een andere begeleider.

Als je je onvrede niet wilt bespreken met een begeleider of je vindt dit moeilijk, dan kan je terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon biedt ook hulp als het gesprek met je begeleider niet het gewenste resultaat heeft.

Klachtencommissie

Is het niet gelukt om jouw onvrede weg te nemen na gesprekken met je begeleider(s)? Dan kan je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon kan je hierbij begeleiden. De klachtencommissie bekijkt of je klacht terecht is en wat een oplossing zou zijn. De commissie doet een aanbeveling waarmee Anton Constandse aan de slag gaat.

Meer informatie vind je in de folder klachten. Dit kan je ook opvragen bij je begeleider.

Contact met de cliëntvertrouwenspersoon

Frank Schneider Cliëntvertrouwenspersoon 06 104 868 79
arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter