Hoofdtaak ondernemingsraad (OR)

Het doel van de OR is om, als vertegenwoordiging van de medewerkers, invloed te hebben op het beleid en het functioneren van de organisatie. Daarbij let de OR op het collectieve belang van alle medewerkers. De OR heeft adviesrecht op belangrijke veranderingen in de organisatie en instemmingsrecht op regelingen en voorzieningen die gelden voor alle medewerkers.

Overlegcyclus OR en OV/OR

De OR komt wekelijks bij elkaar voor vergaderingen en andere werkzaamheden. In 2023 waren er negen onderlinge OR vergaderingen en negen overlegvergaderingen (OV/OR) tussen OR en de bestuurder van Anton Constandse. Verder overleggen de leden met beleidsmedewerkers en P&O-adviseurs over beleid en regelingen.

In de overlegvergaderingen wordt besproken welke zorgen de OR heeft bij veranderingen, maar ook welke positieve ontwikkelingen zij zien in de organisatie.

In twee van deze overlegvergaderingen wordt teruggekeken op de samenwerking en worden afspraken gemaakt over het medezeggenschapsproces voor het komende halfjaar. Deze vergaderingen worden bijgewoond door een afvaardiging van de raad van toezicht.

Leden van de OR

Kim de Jong                                         Nelleke Toet
Wilco Ras                                               Babette Verhage
Bernadette Luijendijk                      Corinne Scheltens (ambtelijk secretaris)
Menno Keus                                         Maaike Mevius
Karen Bosselaar                                 Naomi Put
Marianne Heemskerk                       Wytze Prins

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter