Aanvragen beschermd wonen

Bij Anton Constandse kun je beschermd wonen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wlz (Wet langdurige zorg), Jeugdwet en met een justitiële maatregel. Om je aan te melden, volg je deze stappen:

Stap 1: Doe een Wmo-melding bij de Gemeente Den Haag.
Heb je al een Wmo-beschikking voor beschermd wonen of een Wlz-indicatie (via het CIZ)? Meld je dan direct bij Anton Constandse aan via dit dit formulier. Ben je jonger dan 17,5 jaar of heb je een justitiële maatregel? Kijk dan hieronder.

Stap 2: Als je bij ons mag wonen, gaan we met jou in overleg welke locatie het beste bij je past.

Jeugd tot 17,5 jaar

Ben je jonger dan 17,5 jaar en wil je beschermd wonen? Dan kan je je direct aanmelden bij Anton Constandse via dit formulier. Voorwaarde is dat je in de regio Haaglanden woont. Woon je in een andere gemeente? Neem dan contact op met de afdeling cliëntsupport voor de mogelijkheden:

E-mail: clientsupport@stichtingantonconstandse.nl
Telefoon: 070 308 20 90 (op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur)

Justitiële maatregel

Je kan ook beschermd wonen bij ons als je een justitiële maatregel hebt. Een verwijzend hulpverlener kan de aanmelding hiervoor doen via het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Aanvragen ondersteuning thuis

Anton Constandse biedt ondersteuning thuis in de regio Den Haag via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg). Om je aan te melden, volg je deze stappen:

Stap 1: Vraag de ondersteuning aan via jouw gemeente (zie de lijst hieronder).
Stap 2: Als je in aanmerking komt, krijg je een intakegesprek met een begeleider van Anton Constandse.
Stap 3: We beginnen met de ondersteuning bij je thuis.

Vraag ondersteuning thuis aan via jouw gemeente:
Den Haag, Delft, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland , Zoetermeer en Zoeterwoude

Aanvragen dagactiviteiten

Ben je al cliënt bij Anton Constandse? Vraag dan je begeleider(s) welke mogelijkheden er voor jou zijn. Ben je nog geen cliënt en wil je activiteiten bij ons volgen? Met een indicatie van de gemeente kan je ook alleen dagactiviteiten volgen.

Eigen bijdrage

Meer informatie over de eigen bijdrage voor onze ondersteuning vind je op de website van het CAK.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter