Voor cliënten

Anton Constandse probeert je de best mogelijke ondersteuning te geven. Het kan gebeuren dat je ergens toch niet tevreden over bent. En dat je er samen met je begeleider(s) niet uitkomt of er niet over durft te praten. De cliëntvertrouwenspersoon is er dan voor je.

Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Onze cliëntvertrouwenspersoon Frank Schneider:

  • Heeft een luisterend oor;
  • Geeft advies en morele steun;
  • Onderzoekt samen mogelijke oplossingen;
  • Geeft informatie over je rechten als cliënt van Anton Constandse;
  • Biedt praktische hulp bij het indienen van klachten;
  • Is onafhankelijk en heeft een beroepsgeheim.

De cliëntvertrouwenspersoon werkt vanuit de belangen van de cliënt. De gesprekken, die je met hem voert, zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon probeert een oplossing te vinden waarmee je tevreden bent. En hij  zet zich in om jouw relatie met je begeleider te verbeteren. Je beslist zelf welke stappen je wilt nemen om tot een oplossing te komen.

Is er iets anders waarmee je niet bij je begeleider terecht kan of wil? Dan biedt de cliëntvertrouwenspersoon ook een luisterend oor.

Contact met de cliëntvertrouwenspersoon

Frank Schneider Cliëntvertrouwenspersoon 06 104 868 79
arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter