20/4/2021

Focus voor aankomende jaren

Een goed leven voor cliënten is waar het in onze organisatie om draait. Anton Constandse biedt ambulante ondersteuning, participatie en begeleid en beschermd wonen voor mensen met een ernstige psychische aandoening. We ondersteunen de cliënten in het bereiken van hun doelen en om hun plek in te nemen in de maatschappij. Dit willen wij de aankomende jaren verder voorzetten en uitbreiden. Samen met onze medewerkers, de cliënten en al onze stakeholders.

Strategie 2021-2025
Om dit te doen heeft Anton Constandse voor de aankomende jaren de strategie vastgesteld. Waarbij we ons richten op drie kernopgaven:

  • Goed leven, waarbij de eigen regie en herstelondersteuning voor cliënten centraal staat; dichtbij en bij voorkeur in de wijk.
  • Mooi werk, waar het draait om de professionele ontwikkeling en ruimte van de medewerkers en de samenwerking binnen teams.
  • Gezonde organisatie, waarbij we onze vleugels verder gaan uitslaan in de randgemeenten, willen innoveren en een flexibele toekomstbestendige organisatie zijn.

Deze drie kernopgaven geven focus en zorgen dat het voor iedereen duidelijk is, wat we de komende jaren willen bereiken. Het helpt ons om met elkaar het gesprek te voeren en ons scherp te houden. De kernopgaven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Zoals wij door samenwerking met partners in de keten, de cliënten en medewerkers onze organisatie ook versterken.

Praatplaat
Op de praatplaat kun je in een notendop de weg zien die we met elkaar de komende jaren willen afleggen. Samen bouwen we met elkaar verder vanuit een heldere visie en onze kernopgaven. Zodat cliënten de ondersteuning kunnen blijven ontvangen midden in de samenleving. Anton Constandse. Uniek in herstel, je doet ertoe.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter