5/6/2018

De Stichting Anton Constandse maakt werk van privacy!

Het zal niemand zijn ontgaan, op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) ingegaan. Hiermee zijn de regels rond privacy voor burgers in heel Europa geregeld. Ook de Stichting Anton Constandse moet voldoen aan deze regels en heeft daarom in de afgelopen periode alle aspecten van het privacybeleid onder de loep genomen. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn in kaart gebracht, de privacy-instellingen van de website zijn bekeken, er zijn privacyreglementen opgesteld voor cliënten en voor medewerkers, er is een protocol datalekken gemaakt en er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Ook is een privacy- en cookieverklaring  aan de website van de stichting toegevoegd, waardoor bezoekers van de site gemakkelijk kunnen inzien hoe de Stichting Anton Constandse omgaat met de diverse persoonsgegevens.

Vragen? De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via het e-mailadres privacy@stichtingantonconstandse.nl

 

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter