Kadans

Beschermd wonen voor jongeren in Houtwijk

Kadans is een beschermde woonvoorziening voor jongeren van 15 tot 23 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid. Je leert hier met onze ondersteuning een goed leven voor jezelf op te opbouwen.

Onder Kadans vallen de volgende woonhuizen:
• Architect van Lieflandstraat | 23 bewoners
• Architect Berlagelaan | 3 bewoners

Kadans

“Kadans is voor mij dé stap naar zelfstandigheid.” – bewoner van Kadans

De woningen bij Kadans

  • Elke bewoner een eigen kamer met een aansluiting voor internet, radio en tv
  • Gezamenlijke woonkamer en keuken
  • Gedeelde douche en toilet

De woningen van Kadans liggen in Houtwijk. Ze zijn verspreid over meerdere eengezinswoningen en een appartement. Iedere woning heeft een gezellige huiskamer en een keuken, waar je samen kan (leren) koken.

Ondersteuning op deze locatie

Je kiest er zelf voor om bij Kadans te komen wonen. Je werkt er actief aan je eigen leven en toekomst. Wij helpen je hierbij graag verder op weg. Bij Kadans krijg je ondersteuning die speciaal is afgestemd op jonge mensen. We leren je ook hoe je kan omgaan met je psychiatrische kwetsbaarheden.

Samen bekijken we wat je nodig hebt om je leven verder op te bouwen. Vaak gaat dat om heel praktische dingen, zoals koken en wassen. Je krijgt ook ondersteuning bij het opbouwen van sociale contacten en het vinden of behouden van een opleiding of baan.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter