Beekvalk

Kleinschalig beschermd wonen in Segbroek/Valkenboskwartier

Bij Beekvalk wonen jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 - 30 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij werken op een kleinschalige plek aan hun ontwikkeling en zelfstandigheid.

Onder Beekvalk vallen de volgende woonhuizen:
• Noorderbeekdwarsstraat | 4 bewoners
• Valkenboslaan | 4 bewoners
• Valkenboslaan | 4 bewoners
• Obrechtstraat | 4 bewoners

Beekvalk

“In deze minimaatschappij kan ik mij rustig ontwikkelen richting zelfstandigheid.” – bewoner van Beekvalk

De woningen bij Beekvalk

  • Elke bewoner een eigen kamer
  • Gezamenlijke woonkamer en keuken
  • Gedeelde douche en toilet

De woningen van Beekvalk liggen in Segbroek en het Valkenboskwartier. Het zijn kleinschalige huizen. In de weekenden is er een gezamenlijke inloop. Je ontmoet dan de bewoners van de andere huizen, eet gezamenlijk en speelt bijvoorbeeld een spelletje.

Ondersteuning op deze locatie

We stemmen de ondersteuning zorgvuldig af op wat jij persoonlijk nodig hebt. We helpen je bijvoorbeeld om gemakkelijker te communiceren, laten zien hoe je contacten legt en hoe je op een prettige manier deel kunt uitmaken van een groep. Je ouders en/of andere mensen in je omgeving zijn daar ook bij betrokken. Zo werken we samen aan je ontwikkeling en zelfstandigheid.

De ondersteuning is intensief, maar vooral ook praktisch. Je leert koken en we bekijken met jou de invulling van jouw dag: wat wil je doen en wat past bij jou? Zo brengen we structuur aan. Voor iedereen zijn er interessante activiteiten en anders bedenken we ze wel. Je kunt bijvoorbeeld gaan sporten, meedoen aan pizza- en filmavonden of samen met andere bewoners op vakantie.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter