Techniek en computers Escamp Segbroek Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Haaitek

Een leerwerktraject voor computer refurbishment

Tijd 9:30 - 16:00 uur
Adres Haaitek, Vinkesteijnstraat 141, Den Haag

Haaitek heeft een eigen website. Neem hier een kijkje.
Contact: 06 283 002 18

Neem contact op met Marilva Edhardt voor vragen over de activiteiten die Anton Constandse biedt in Segbroek en Escamp en vragen over opleiding en werk.
Tel. 06 216 286 97, m.edhardt@stichtingantonconstandse.nl

Als sociale onderneming heeft Haaitek zich twee doelen gesteld:

Ten eerste biedt Haaitek een veilige werkplek voor cliënten onder de noemer leer- werktraject. Haaitek is hierin een belangrijk middel bij de herstelondersteuning van cliënten van de stichting. Deze veilige setting is tweeledig: enerzijds creëren we dit door de aanwezigheid van werkcoaches, anderzijds door het werken met een ondersteuningsplan welke toepasbaar is op de werkvloer.

Ten tweede richt Haaitek zich (via het ondersteuningsplan) op het aanleren dan wel versterken van werkcompetenties en werkzaamheden die gericht zijn op het opdoen van vaktechnische ervaring. Op deze manier kunnen medewerkers doorstromen naar een reguliere baan. De werkzaamheden bestaan uit het adviseren, repareren, assembleren en geven van een diagnose met betrekking tot PC vraagstukken. Belangrijke werkcompetenties zijn bijvoorbeeld prioriteiten stellen, grenzen aangeven en bewaken, samenwerken, punctualiteit en overall technische en communicatieve vaardigheden.

 

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter