Anton Constandse trots op uitkomsten externe onderzoeken

In de eerste helft van 2023 is de kwaliteit van Anton Constandse door verschillende instanties beoordeeld.

27/6/2023

Anton Constandse trots op uitkomsten externe onderzoeken

In de eerste helft van 2023 is de kwaliteit van Anton Constandse door verschillende instanties beoordeeld. De open en transparante houding van medewerkers van Anton Constandse en de trots op het eigen werk viel vooral op, evenals de wijze waarop cliënten gevolgd worden in waar zij staan en wat zij nodig hebben. Mooie resultaten om trots op te zijn!

Kennismaking

In korte tijd heeft Anton Constandse op diverse locaties verschillende partijen op bezoek gehad. Het doel van deze bezoeken is uiteindelijk om te beoordelen wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. Ook zijn er een aantal partijen, voor wie Anton Constandse een onbekende zorgaanbieder is. Ook daarvoor stelt Anton Constandse haar deuren open. Zo is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op drie woonlocaties geweest, bezocht GGD Hollands Midden het nieuwe team in Leiden en maakten leden van de Onafhankelijke Klachtencommissie kennis met Anton Constandse.

Kwaliteitsonderzoeken

Naast de bezoeken, die vooral ter kennismaking bedoeld zijn, vinden er ook bezoeken plaats die de bedrijfsvoering van Anton Constandse volgens een model of norm toetsen. Certificerende instelling DNV voerde een jaarlijkse externe audit uit volgens de kwaliteitsnorm HKZ. Daarnaast vond de tweejaarlijkse modeltrouwmeting van de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) methode plaats, uitgevoerd door Phrenos.

Positief resultaat

Alle bezoeken zijn afgerond met een positief resultaat. De bezoekende organisaties kijken unaniem terug op een gastvrije ontvangst. Er zijn fijne gesprekken gevoerd met zowel medewerkers als cliënten. De bezoeken kenmerken zich door een transparante en open houding van medewerkers die zichtbaar trots zijn op de organisatie en op het werk.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter