foto: Staedion, fotograaf: Frank van der Burg

Loosduinse Hof officieel geopend door wethouder Balster

Wethouder Balster opende op zaterdag 17 september officieel het Loosduinse Hof. Loosduinse Hof is een nieuw woonconcept: ‘Wonen met een plus’. Dit betekent dat verschillende doelgroepen als netwerk bij elkaar wonen. Het is hierdoor mogelijk om elkaar laagdrempelig te ontmoeten, en om activiteiten te ontplooien. De ‘plus’ betekent dat bewoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Om zo zelfstandig te kunnen wonen.

​​​​​​​De samenwerking tussen woningcoöperatie Staedion, Florence, Verzilveren en Anton Constandse leidde tot dit mooie nieuwe woonconcept. Er wonen 15 cliënten van Anton Constandse in Loosduinse Hof. Voor hen is dit een stap tussen beschermd wonen en volledig zelfstandig wonen. De ambulante hertelondersteuners van Anton Constandse werken vanuit hun kantoor op de begane grond van het complex. Zij zijn hiermee heel toegankelijk!

Bekijk de video van de feestelijke opening 

Foto: Staedion, fotograaf: Frank van der Burg

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter