23/6/2022

Goed leven, mooi werk en gezonde organisatie in 2021: Anton Constandse publiceert jaarverslag 

Anton Constandse publiceert het Jaarverslag 2021 en blikt daarin kort terug op de 3 kernwaarden: goed leven, mooi werk & gezonde organisatie. ‘Wat een wonderlijk jaar was 2021 voor Anton Constandse, met alles wat zich daarin aandiende. Ik heb dan ook veel bewondering voor de getoonde veerkracht en de flexibiliteit van cliënten en medewerkers’, aldus Edwin ten Holte, bestuurder van Anton Constandse.

De impact van corona was in 2021 veelomvattend, maar tegelijkertijd kwamen er mooie initiatieven van de grond die hebben bijgedragen aan het herstel van de cliënt (goed leven). Er waren zorgen over de personele beschikbaarheid, maar de continuïteit van de geboden herstelondersteuning bleef overeind, en ook wisten teams zich te blijven ontwikkelen op tal van gebieden (mooi werk). Bovendien deed Anton Constandse het in 2021 uiteraard niet alleen. We werkten samen met gemeenten, andere zorgaanbieders, huisartsen, apothekers, woningcorporaties, psychiatrisch verpleegkundigen, welzijnsorganisaties, diverse opleidingen en de cliëntenraad (gezonde organisatie).

Bekijk het Jaarverslag 2021 »

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter