31/5/2022

Stichting Anton Constandse sluit 2021 af met positief resultaat

De jaarrekening van Stichting Anton Constandse over het jaar 2021 laat ondanks de coronacrisis een positief netto-resultaat zien. Dit komt onder meer door een verhoging van de tarieven voor ‘wonen intensief’ voor beschermd wonen-cliënten, die de gemeente Den Haag met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 doorvoerde. Ook komt het doordat meer Wmo-cliënten een beschermd wonen-indicatie voor Wlz-financiering kregen dan werd verwacht.

Het positieve resultaat van € 2.879.129,- over het boekjaar 2021 heeft verder te maken met de substantieel lagere personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De positieve jaarrekening van dit jaar volgt na twee keer een negatief jaarresultaat: in 2019 min € 1.698.769,- en in 2020 min € 1.041.299,-.

Anton Constandse heeft door de krapte op de arbeidsmarkt al langere tijd diverse openstaande vacatures. Bovendien bleek de inzet van tijdelijk personeel en inhuur in 2021 lastig. ‘Een ongewenste en zorgelijke situatie die de volle aandacht heeft van ons management’, aldus Edwin ten Holte, bestuurder bij Anton Constandse. ‘Het beschikbaar krijgen en houden van voldoende personeel heeft onze allerhoogste prioriteit. Hierdoor zal het financieel resultaat weer meer in balans komen.’

‘De coronacrisis vroeg ook in 2021 om extra inspanningen en creativiteit van onze medewerkers, om de continuïteit van begeleiding van onze cliënten en deelnemers te waarborgen. Ik ben ongelofelijk trots op de veerkracht en flexibiliteit van alle medewerkers’, aldus Ten Holte.

Bekijk de Jaarrekening 2021 »

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter