31/5/2022

Anton Constandse opnieuw HKZ-gecertificeerd

Anton Constandse is opnieuw HKZ-gecertificeerd. Auditoren van de certificeringsorganisatie DNV spraken in april 2022 uitgebreid met diverse herstelondersteuners, bestuur, management en beleidsmedewerkers. De positieve, krachtige basishouding van de (senior) herstelondersteuners van Anton Constandse viel vooral op, evenals de wijze waarop inspraak van cliënten is georganiseerd.

‘De verlenging van het keurmerk is een bevestiging dat onze cliënten uit kunnen gaan van kwalitatieve herstelondersteuning’, aldus bestuurder Edwin ten Holte. ‘Ik ben hartstikke blij met dit mooie resultaat en trots op hoe alle medewerkers van Anton Constandse zich hiervoor hebben ingezet!’

Kwaliteitseisen

Om in aanmerking te komen voor het HKZ-certificaat, dat voor verlenging om de drie jaar opnieuw wordt aangevraagd, moet Anton Constandse aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Tussentijds vinden controles plaats. Ten Holte: ‘Het HKZ-certificaat toont dat processen en afspraken goed zijn omschreven en vastgelegd bij Anton Constandse, en dat we dit in de praktijk toepassen. En dat randvoorwaarden, zoals veilig je werk kunnen doen onder goede omstandigheden, bij ons zijn geborgd. Tegelijkertijd vormen de bevindingen uitgangspunt voor verdere toekomstige verbeteringen.’

HKZ-certificaat 2022-2024

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter