3/12/2021

Nieuwe bestuurder

 

Anton Constandse heeft per 1 maart 2022 een nieuwe bestuurder. Edwin ten Holte volgt Arjenne Daams, de huidige bestuurder op per 1 maart 2022. Arjenne Daams heeft de afgelopen jaren Anton Constandse doorontwikkeld naar een slagvaardige organisatie die haar positie in de regio heeft verankerd en in de samenwerking met andere partners steeds de belangen van de cliënten vooropzet. Wij zijn haar erkentelijk voor haar inzet en de bereikte resultaten en wensen haar succes in haar verdere loopbaan.

Gerdy Harteveld,
Voorzitter raad van toezicht Anton Constandse

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter