3/3/2021

Uitslag cliëntervaringsmeting 8,0

Cliënten van Anton Constandse waarderen ons met een gemiddelde van een 8,0. Een bijzondere prestatie, waar wij als organisatie trots op zijn. Het rapportcijfer was de uitkomst van de cliëntervaringsmeting die afgelopen oktober is gehouden. Aangezien we midden in de coronapandemie zitten, ervaren we dit cijfer als een extra blijk van waardering en vertrouwen.

Opvallende cijfers
De cliëntervaringsmeting wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat cliënten erg tevreden zijn over de regie die zij hebben over hun eigen herstel (85%) en de ondersteuning die zij ontvangen van de begeleiders (89%). 91% van de cliënten vindt dat zij op een respectvolle manier worden behandeld door de begeleiders en ook vinden zij dat er goed met hun privacy wordt omgegaan (91%). Een aandachtspunt wat door de cliënten aangeven is, is het aanbod van activiteiten bij participatie. Het is echter onduidelijk of dit een gevolg is van de coronamaatregelen. De corona-situatie heeft wel een duidelijke impact op cliënten, zowel positief als negatief. Over het algemeen is men wel positief over de manier waarop Anton Constandse haar ondersteuning heeft aangeboden. Ook al waren er minder bezoek- of koffiemomenten mogelijk. Al met al een uitslag met vooral complimenten voor al onze collega’s.

De volledige rapportage wordt besproken met de cliëntenraad en in alle werkeenheden van de organisatie. Samen gaan we bekijken hoe we met de input van het rapport de ondersteuning aan de cliënten verder kunnen verbeteren.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter