4/11/2019

Brijder ontmoetingsmarkt

Op 31 oktober jl. namen wij deel aan de jaarlijkse ontmoetingsmarkt van Brijder. Als een van de kleurrijkste organisaties en met maar liefst twee stands, een voor de organisatie en een apart voor de participatieactiviteiten van de Regisseur waren we met vier man die voorlichting gaven goed vertegenwoordigd. De markt is goed bezocht en mag een dusdanig succes worden genoemd dat we dit volgend jaar zeker willen herhalen.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter