28/10/2019

Haagse psychiatrieketen zet netwerk Buurtcirkel op

In samenwerking met Kompassie, Xtra en Parnassia hebben wij het ondersteuningsnetwerk Buurtcirkel opgezet. Dit sociale netwerk biedt mensen met een psychische aandoening, binnen een buurt of wijk, sociale inclusie. Buurtcirkels helpen kwetsbare mensen die zelfstandig wonen elkaar te ondersteunen. De eerste Buurtcirkel is  23 oktober 2019 van start gegaan in Loosduinen.

Een Buurtcirkel is een netwerk van negen tot twaalf mensen met diverse ondersteuningsvragen. Zij wonen bij elkaar in de buurt. De deelnemers leren elkaar te ondersteunen. Een vrijwilliger helpt de deelnemers met het verkennen van de wijk en het maken van wederkerige verbindingen binnen de wijk. Er is een Buurtcirkelcoach die de vrijwilliger coacht en het proces van de deelnemers faciliteert  om zoveel mogelijk binnen de Buurtcirkel of het netwerk zijn of haar vragen beantwoord te krijgen. Hierdoor ontstaat er eigen regie en eigenaarschap bij de deelnemers.

Uit onderzoek blijkt dat door deelname aan een Buurtcirkel de sociale competenties substantieel toenemen. Dit heeft een positief effect op de zelf- en samenredzaamheid. De Buurtcirkel ondersteunt mensen in het minder afhankelijk worden van professionals en dient als steunende voorziening voor mensen die dreigen af te glijden. De Wmo-teams in de betreffende wijken worden bij het proces betrokken.

De eerste bijeenkomst was een groot succes met veel deelnemers.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter