25/9/2019

Uitreiking van de Gulden Klinker

Een enthousiaste groep bewoners van de locaties Zwaan en Reiger onderhoudt de groenstroken tussen beide twee locaties en draagt zo bij aan een schone en prettige leefomgeving. Op maandag 23 september jongstleden werd dit initiatief beloond met de uitreiking van de Gulden Klinker door wethouder Bert van Alphen. Naast de Gulden Klinker werd ook een cheque van € 1000 uitgereikt.

Het bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van de binnentuin.

 

 

 

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter