18/1/2019

Gebundelde Kracht voor mensen met psychiatrische problemen

Maandag 14 januari tekenden negen organisaties voor zorg en welzijn, waaronder Stichting Anton Constandse, en de gemeente Leidschendam-Voorburg een samenwerkingsovereenkomst om mensen met langdurig  psychiatrische problemen beter te helpen om mee te doen in de Voorburgse wijken, om zo hun persoonlijk herstel te bevorderen. Deze samenwerking is uniek: alle organisaties werken op maandagen samen op het Sociaal Netwerkpunt aan de van Faukenbergestraat in het project ‘Gebundelde Kracht’.

Gebundelde Kracht bestaat uit Stichting Anton Constandse, GGZ Rivierduinen, Kwadraad, Mee, Fonteynenburg, Sport en Welzijn, Woej, LIMOR, Parnassia en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Een breed veld van expertise waardoor kwetsbare burgers in de gemeente goed ondersteund kunnen worden.

Dymphna van Ravensteyn, directeur van GGZ Rivierduinen vertelt: “Mensen met psychiatrische problemen wonen steeds vaker gewoon in de wijk. Onze organisaties helpen allemaal om hen zo goed mogelijk te begeleiden maar we hebben verschillende kennis. Welzijnsorganisaties weten goed hoe de wijk in elkaar zit, maatschappelijk werk en de gemeente begeleiden bij allerlei regelingen, bijvoorbeeld bij het oplossen van schulden en de gespecialiseerde GGZ heeft de kennis over de psychiatrische kant. In ‘Gebundelde Kracht’ maken we goed gebruik van al die kennis.”

Maartje Drabbe, jongerenwerker bij Sport en Welzijn: “De samenwerking zorgt er echt voor dat mensen meer meedoen en zich meer thuis voelen in Voorburg. Zo hebben we een jongeman die binnen de GGZ geholpen werd met zijn psychiatrische problemen gekoppeld aan een jongerencoach. Samen zoeken ze naar een voetbalvereniging waar hij gewoon mee kan sporten. Bewegen is goed voor zijn herstel en een gewone vereniging helpt om zijn netwerk uit te breiden”
Iedereen die vragen heeft over of voor Gebundelde Kracht, kan op maandagen op het Sociaal Netwerkpunt binnen lopen of een afspraak maken via de deelnemende organisaties.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter