11/1/2019

Twee nieuwe leden raad van toezicht

De raad van toezicht heeft per 1 januari 2019 twee nieuwe leden benoemd.  

René van Dijk vervult gezien zijn expertise een financiële rol binnen de raad van toezicht en heeft zitting in de financiële commissie. Hij maakte tot 2018 deel uit van de raad van bestuur van Meander Medisch Centrum. Daarnaast heeft hij toezichthoudende ervaring opgedaan bij onder meer Pieter van Foreest Zorgcentra en Symfora Meander Centrum voor Psychiatrie. Momenteel is René van Dijk ook lid van de raad van toezicht bij ’s Heeren Loo. 

Jeroen Schackman is binnen de raad van toezicht gekoppeld aan de cliëntenraad en heeft zitting in de commissie kwaliteit & veiligheid. Hij is directeur-bestuurder bij Stichting Zorggroep De Vechtstreek, heeft ervaring in de GGZ en maakt deel uit van de raad van toezicht bij GGZ Momentum.  

René van Dijk en Jeroen Schackman vormen samen met Gerdy Harteveld (voorzitter), Hay Vullinghs (vicevoorzitter) en Jet van der Gaag de raad van toezicht van de Stichting Anton Constandse.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter