1/2/2018

De Stichting Anton Constandse wisselt van bestuurder

De raad van toezicht heeft Arjenne Daams per 1 februari benoemd tot bestuurder. Zij volgt Lidy Zaat op, die de organisatie vanaf 1990 heeft geleid.

Arjenne Daams heeft veel ervaring in de gezondheidszorg en ziet het als een uitdaging om bij de Stichting Anton Constandse te komen werken. Haar hart ligt in de zorg en bij mensen. De rode draad in haar loopbaan is dan ook samenwerken bevorderen, vernieuwen en verbeteren en optimaal gebruik maken van ieders kennis en kunde.

“De Stichting Anton Constandse is een organisatie die een bijzondere positie heeft en die er toe doet.” Arjenne wil zich graag samen met medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners inzetten om deze bijzondere positie te behouden en het verschil te blijven maken. Vanaf 1 februari zal zij de maatschappelijke positie en de daarmee samenhangende belangen van de stichting voortzetten.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter