18/12/2017

Herstel is ontwikkelen, de talenten inzetten en stappen zetten.

Herstel is ontwikkelen, de talenten inzetten en stappen zetten. Om dit te kunnen doen moet je invloed op jezelf uit kunnen oefenen; bijvoorbeeld doelen stellen, je aandacht richten en jezelf activeren oftewel jezelf kunnen reguleren. Daarom werkt de Stichting Anton Constandse samen met de Hogeschool Leiden aan een methode om het zelfregulerend vermogen in kaart te brengen. Over deze innovatieve ontwikkelingen is vandaag een artikel verschenen in ‘het Brein’ (bijlage bij de Volkskrant). Hierin staat een interview met Jaap van der Stel, betrokken bij het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden inzake ‘Nut en noodzaak van functioneel herstel’.
Daarbij aanvullend een interview ‘Betere interventies door inzicht denkproces’ met sociaal psychiatrisch ondersteuner Jet van der Brugh en cliënt Tessel Peek van de Stichting Anton Constandse.

U kunt het artikel hier terugvinden.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter