8/11/2017

Kabinet: heb meer vertrouwen in de mensen op de werkvloer!

Kwaliteit wordt geleverd door mensen, niet door procedures. Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk middenveld hebben daarvoor op 25 oktober 2017 een oproep gedaan in een brief aan premier Mark Rutte en de Tweede Kamer. De oproep van de brancheorganisaties sluit aan bij de inleiding van het regeerakkoord. Daarin benadrukt het nieuwe kabinet dat deze sectoren ondersteuning en waardering nodig hebben en ruimte voor de vakmensen die erin werken. Nog te vaak verzandt de overheid in gedetailleerde regelgeving.

Ruimte
Toezicht en controle op maatschappelijke organisaties is belangrijk, maar kan beter zonder overdreven administratieve druk voor mensen op de werkvloer. Detailcontroles hebben niet altijd toegevoegde waarde en bieden slechts schijnzekerheid. Professionals moeten juist de ruimte hebben om hun werk gewoon goed te kunnen doen. Daarover willen de elf brancheorganisaties in gesprek met het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer.

De brief is ondertekend door RIBW Alliantie, Aedes, Actiz, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Leger des Heils, PO-Raad, VGN, VNG, VO-raad en VTW.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter