14/3/2017

De kleinste stad van Nederland ontvangt zestien cliëntenraden RIBW’s

Madurodam, 7 maart 2017
Op de landelijke ontmoetingsdag van vorig jaar stak de bewonersraad van onze stichting spontaan haar hand op om de volgende dag  op 7 maart 2017 naar Den Haag te halen en te organiseren.
Met  goedkeuring én een evenementen-budget van de bestuurder hielden de raadsleden volledig de eigen regie. Van de invulling van het inhoudelijk programma tot het ontwerp van de uitnodiging, van de locatiekeuze tot het vervullen van de gastvrouwfuncties, van het officiële openingswoord  tot de afscheidsspeech, alles was in handen van de bewonersraad.

Waar ging het over?

Er kwamen 84 deelnemers samen in Madurodam om te praten over goed en betaalbaar wonen in de wijk.
De voorzitter van de RIBW Alliantie, dhr. Artie van Tuijn, gaf een toelichting op het actieplan ‘Weer thuis’, dat opgesteld is door de Federatie Opvang, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGZ Nederland, de Vereniging van Woningcorporaties en de RIBW Alliantie.
Tijdens vier speedpresentaties werden goede wooninitiatieven uit de praktijk gepresenteerd: de Buurtcirkels van Pameijer, Bed & Break van RIBW Arnhem &Veluwe Vallei, Begeleid Zelfstandig Wonen van de Stichting Anton Constandse en Wonen Light van Kwintes.
Na de goed verzorgde en uitgebreide lunch was er voldoende tijd voor een wandeling door het park van Madurodam en de lentezon leek speciaal voor ons te gaan schijnen!
In de middag was iedereen weer scherp en is er hard gewerkt aan het formuleren van aanbevelingen vanuit cliëntenperspectief op het actieplan ‘Weer thuis’. Deze aanbevelingen zijn aangeboden aan mw. Jacqueline van den Bos, directeur van de Stichting Kompassie. Zij sprak de hoop uit van deze gezamenlijke aanbevelingen een landelijk statement te maken in de vorm van een mooi pamflet.
Het organiserend comité van de bewonersraad van de Stichting Anton Constandse zwaaide de deelnemers om 15.30 uur uit en vertrokken de cliëntenraden weer richting hun eigen RIBW’s.

Annemieke Claproth,
bewonersconsulent

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter